Vi uppdaterar webbsidan

Just nu uppdatera vi hemsidan så informationen och bilderna för hundarnas sidor är inte helt korrekt.